afiliacja


afiliacja
[афіляцья]
f
афіліація

Słownik polsko-ukraiński. 2014.

Look at other dictionaries:

  • afiliacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} przyjęcie do działającego już stowarzyszenia jakiejś osoby lub organizacji; dawniej także przyjęcie do rodziny <łac.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • afiliacja — ż I, DCMs. afiliacjacji; lm D. afiliacjacji (afiliacjacyj) 1. «przyjęcie jakiejś osoby lub organizacji do działającego już stowarzyszenia; przyjęcie do rodziny» 2. zwykle w lm «powiązanie, łączność przez pośrednie związki» ‹łac.› …   Słownik języka polskiego